Polski   English (United Kingdom)

Formularz zgłoszenia szkody

A. ZGŁASZAJĄCY SZKODĘ
 • Dane zgłaszającego
 •  
 •  
 •  
B. SZCZEGÓŁY SZKODY
 •  
 •   :
 • Miejsce zdarzenia  
 •  
 • Dane kontraktu budowlano – montażowego [w przypadku szkód powstałych na budowie]
 •  
 •  
 • Poszkodowany [to osoba / firma która poniosła szkodę w mieniu lub na osobie]  
 • Sprawca [to osoba, która wyrządziła szkodę]  
 • Dane polisy, z której ma być zgłoszona szkoda
 •  
 •  
 •  
D. UWAGI
E. ZAŁĄCZNIKI
 • Dodaj pliki klikając "przeglądaj", wybierz odpowiednie pliki, a następnie kliknij "Dodaj". Nie dodane pliki nie będą dołączane do zgłoszenia.
 • *[max. rozmiar jednego załącznika 2 MB; akceptowalne rozszerzenia: .zip, .rar, .pdf, .jpg, .png, .gif, .xls, .xlsx, .doc, .docx]

Ubezpieczamy Twój wzrost